Xây dựng đường vành đai 3 TP HCM: Khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng

Xây dựng đường vành đai 3 TP HCM: Khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng
Về vấn đề tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ phải đồng bộ. Đây là vấn đề khó khăn nhất, nhưng các địa phương đã vào cuộc, triển khai công tác chuẩn bị. Sau khi Quốc hội thông qua, sẽ bắt tay ngay vào triển khai.
Kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù cho dự án vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 TP HCM Kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù cho dự án vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 TP HCM
Chính phủ phát hành trái phiếu cho địa phương vay lại, tăng vốn đầu tư công trung hạn từ các nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương, giao Hà Nội và TP HCM chủ trì dự án, xem xét quyết định chỉ định thầu đối với một số gói thầu,... là những chính sách được đề xuất đối với hai siêu dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP HCM.
Tìm theo ngày