Sửa luật Kinh doanh bất động sản: Ngăn các sàn câu kết ôm hàng, làm giá

Sửa luật Kinh doanh bất động sản: Ngăn các sàn câu kết ôm hàng, làm giá
Trong Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng cho biết có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo ăn chênh lệch, làm nhiễu loạn thị trường.
Tìm theo ngày