Thị trường

Cho vay bất động sản có tỷ trọng lớn nhất tổng dư nợ tín dụng tại Hà Nội

Cho vay bất động sản có tỷ trọng lớn nhất tổng dư nợ tín dụng tại Hà Nội
Sau hai tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tại Hà Nội tăng 0,6% đạt quy mô gần 2,22 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ với 419.000 tỷ đồng (chiếm 20,9%).
Quảng Ninh sẽ thu hút hơn 70.000 tỷ đồng vào các dự án tại KKT Vân Đồn năm 2021 Quảng Ninh sẽ thu hút hơn 70.000 tỷ đồng vào các dự án tại KKT Vân Đồn năm 2021
Trong năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ thu hút khoảng 71.000 tỷ đồng của nhà đầu tư thực hiện các dự án tại KKT Vân Đồn.
Tìm theo ngày
chọn