Quý I: 56 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Quý I: 56 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
Riêng tại thành phố Hà Nội, báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng cho thấy có 2 dự án nhà ở với 331 căn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5 dự án với 1.172 căn.
Tìm theo ngày