Thị trường

Hậu Giang dành gần 22.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Hậu Giang dành gần 22.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025
21.886 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Số vốn này đến từ nguồn vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình và vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn 'cân não' Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn 'cân não'
Đợt bùng dịch Covid-19 thứ 4 đang gây ra những nguy cơ đáng kể đối với khả năng phục hồi bền vững của thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, vấn đề pháp lý, năng lực tài chính, cân đối quản trị rủi ro trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc khi quyết định đầu tư trong giai đoạn nửa cuối năm 2021.
Tìm theo ngày
chọn