Nới room tín dụng sẽ không cải thiện tình trạng hạn chế nguồn cung bất động sản?

Nới room tín dụng sẽ không cải thiện tình trạng hạn chế nguồn cung bất động sản?
TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam cho rằng việc nới room tín dụng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phục hồi và tái phát triển. Tuy nhiên, việc này sẽ không tạo nên những thay đổi rõ rệt cho các doanh nghiệp hay cải thiện tình trạng hạn chế về nguồn cung trên thị trường.
Nới room tín dụng, thị trường bất động sản có được hưởng lợi? Nới room tín dụng, thị trường bất động sản có được hưởng lợi?
Đại diện một ngân hàng cho biết, hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chu vay bất động sản sẽ tiếp tục hạn chế.
Tìm theo ngày