Quy hoạch

Vị trí đường Vạn Bảo - Núi Trúc sắp mở theo quy hoạch ở Ba Đình, Hà Nội

Vị trí đường Vạn Bảo - Núi Trúc sắp mở theo quy hoạch ở Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội đang giải phóng mặt bằng để mở đường nối Vạn Bảo - Núi Trúc, đây là giai đoạn hai dự án đường nối Liễu Giai - Núi Trúc.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3)
Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Tìm theo ngày
chọn