Nhiều doanh nghiệp địa ốc lần lượt khất nợ trái phiếu trong 2 tháng đầu năm

Nhiều doanh nghiệp địa ốc lần lượt khất nợ trái phiếu trong 2 tháng đầu năm
Các doanh nghiệp (phần lớn là doanh nghiệp BĐS) cho biết không thu xếp kịp nguồn để thanh toán, nguồn tiền thanh toán cho trái chủ, do đó tiến độ thanh toán bị ảnh hưởng so với kế hoạch.
Chứng khoán Dầu khí yêu cầu Novaland khắc phục việc không thanh toán lô trái phiếu 1.000 tỷ Chứng khoán Dầu khí yêu cầu Novaland khắc phục việc không thanh toán lô trái phiếu 1.000 tỷ
Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Novaland phát hành vào ngày 12/8/2021. Đây là khoản huy động do PSI tư vấn, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.
Tìm theo ngày