FiinGroup: Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản lên các doanh nghiệp chưa lên sàn còn đáng kể

FiinGroup: Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản lên các doanh nghiệp chưa lên sàn còn đáng kể
Theo số liệu của FiinRatings, áp lực đáo hạn trái phiếu của nhóm bất động sản vẫn duy trì mức đáng kể từ năm 2023 (đạt 119.050 tỷ đồng) và năm 2024 (đạt 111.810 tỷ đồng).
Dragon Capital liên tiếp giao dịch cổ phiếu Kinh Bắc sau khi thành cổ đông lớn Dragon Capital liên tiếp giao dịch cổ phiếu Kinh Bắc sau khi thành cổ đông lớn
Ngày 17/11, ba quỹ thành viên nhóm Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 5 triệu cổ phiếu KBC của Kinh Bắc. Ngược chiều, ngày 17-18/11, các quỹ thành viên khác cũng bán tổng cộng 4,5 triệu cổ phiếu KBC.
Tìm theo ngày