Hoạt động tài chính 'cứu cánh' Saigonres khỏi cảnh thua lỗ nửa đầu năm

Hoạt động tài chính 'cứu cánh' Saigonres khỏi cảnh thua lỗ nửa đầu năm
Sau nửa đầu năm kinh doanh, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần 18 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ, tuy nhiên, nhờ tăng doanh thu tài chính của công ty tăng từ 888,4 triệu đồng lên 44,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 11,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 4,3 tỷ đồng.
Kinh Bắc dùng gần 2.500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư phát triển dự án và trả nợ Kinh Bắc dùng gần 2.500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư phát triển dự án và trả nợ
Kinh Bắc vừa thông báo đã sử dụng 2.600 tỷ đồng từ 5 lô trái phiếu phát hành trước đó để đầu tư phát triển dự án, cũng như thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng.
Tìm theo ngày