KSFinance sắp phát hành 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức

KSFinance dự kiến phát hành 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF) vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Số lượng phát hành dự kiến là 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.  

Công ty cho biết, nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. KSFinance dự kiến phát hành trong năm nay sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty cho biết sẽ sử dụng vốn vào việc bổ dung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của KSFinance sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 987 tỷ đồng, tăng 43,3%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 423,3 tỷ, tăng 90,2% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được công ty giải trình trong báo cáo chủ yếu đến từ việc hợp nhất kinh doanh với CTCP Chứng khoán KS (công ty con từ quý IV/2021) và từ hoạt động bất động sản của Công ty TNHH Dynamic Innovation (công ty con). 

Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn trả toàn bộ các khoản trái phiếu cũ, các khoản vay dài hạn và thực hiện thoái đầu tư vào CTCP Đầu tư Phát triển Smart (công ty con tới ngày 30/6/2021), do đó, chi phí tài chính giảm 52,9% so với cùng kỳ. 

Trong quý II vừa qua, KSFinance cũng hoàn tất thương vụ đưa Công ty S.I, chủ đầu tư dự án sân golf Hòn Rơm tại Mũi Né, trở thành công ty con với quyền nắm giữ 65% vốn điều lệ.

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.