Quy hoạch

TP Móng Cái, Quảng Ninh thêm 5 dự án KĐT, trụ sở, bến cảng vào kế hoạch sử dụng đất năm nay, thu hồi gần 1.000 ha đất

TP Móng Cái, Quảng Ninh thêm 5 dự án KĐT, trụ sở, bến cảng vào kế hoạch sử dụng đất năm nay, thu hồi gần 1.000 ha đất
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, TP Móng Cái dự kiến thu hồi 989 ha đất. Trong đó có 938 ha đất nông nghiệp; 51,02 ha đất phi nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Tìm theo ngày
chọn