Tags

lãi suất ngân hàng Sacombank

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank Tháng 7/2022 Cao Nhất Là Bao Nhiêu

Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank Tháng 7/2022 Cao Nhất Là Bao Nhiêu

Bước sang tháng mới, biểu lãi suất tại ngân hàng Sacombank được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn nhất định. Phạm vi lãi suất huy động vốn được triển khai dao động trong khoảng 3,3 - 6,3%/năm, áp dụng cho hình thức gửi truyền thống và nhận lãi cuối kỳ.

Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất

Theo ghi nhận mới nhất cho thấy, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai khung lãi suất tiền gửi từ 3,3%/năm đến 6,3%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất vẫn được giữ nguyên ở mức 3,3%/năm. 3,5%/năm và 3,7%/năm là mức niêm yết lãi suất của các khoản tiền gửi có kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Đối với kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, khách hàng khi gửi tiền sẽ được hưởng lãi suất tại ngân hàng Sacombank là 4%/năm, tăng khoảng 0,3 - 0,35%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được niêm yết chung một mức lãi suất là 4,7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng được tăng thêm 0,1%/năm và kỳ hạn 7 tháng được tăng thêm 0,05%/năm so với tháng trước.

Với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Sacombank tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 0,3 điểm % lên mức 5,8%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng vẫn được hưởng chung lãi suất là 6%/năm. Tuy nhiên, đối với kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất này chỉ được áp dụng cho hạn mức tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Sacombank

Tại thời điểm khảo sát, biểu lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online cũng được điều chỉnh tại một số kỳ hạn nhất định. Tuy nhiên, phạm vi lãi suất vẫn được duy trì trong khoảng 3,6 - 6,8%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Trong đó, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ngân hàng vẫn được duy trì ổn định ở mức 3,6%/năm. Với kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng, khách hàng khi gửi tiền theo hình thức online sẽ được hưởng lãi suất là 4%/năm. Theo đó, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 2 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm.

Tương tự, các khoản tiền có kỳ hạn 6 - 11 tháng được ngân hàng Sacombank niêm yết ở mức 5,2%/năm. Riêng tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất đã tăng thêm 0,1 điểm %.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động vốn vẫn duy trì ở mức 6,2%/năm.

Tại các kỳ hạn dài 15 tháng và 18 tháng, lãi suất mà khách hàng sẽ được hưởng tiếp tục ổn định ở mức 6,5%/năm.

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng vẫn được áp dụng lãi suất là 6,7%/năm, không thay đổi so với hồi tháng trước.

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Sacombank là 6,8%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng đối với tất cả các hạn mức tiền gửi.

Tại các kỳ hạn dài hơn bao gồm 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn giữ ổn định ở mức lần lượt là 6,1%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm.

Trong trường hợp, khách hàng có nhu cầu muốn tái tục tài khoản tiền gửi với số dư dưới 100 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank vẫn sẽ dựa theo mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng theo hình thức nhận lãi cuối kỳ. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng vẫn sẽ được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.