Phú Thọ sắp đấu giá 5 ô đất tại Yên Lập, khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng/ô

Phú Thọ sắp đấu giá 5 ô đất tại Yên Lập, khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng/ô
5 ô đất ở đô thị tại khu đất thu hồi của CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Thọ tại thị trấn Yên Lập sẽ được đấu giá vào ngày 29/4 tới đây.
Tìm theo ngày