Đấu giá - Đấu thầu

Thanh Hóa sắp đấu giá 14 lô đất khởi điểm 4,9 triệu đồng/m2 tại huyện Cẩm Thủy

Thanh Hóa sắp đấu giá 14 lô đất khởi điểm 4,9 triệu đồng/m2 tại huyện Cẩm Thủy
14 lô đất ở với tổng diện tích 3.131,3 m2 tại điểm dân cư nông thôn Đồng Kim, thôn Án Đỗ, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 7/8 tới đây.
Đấu giá 15 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm 2,2 triệu đồng/m2 Đấu giá 15 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm 2,2 triệu đồng/m2
15 lô đất ở với tổng diện tích 2.457,5 m2 tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 12/8 tới đây.
Tìm theo ngày
chọn