Đấu giá - Đấu thầu

Thanh Hóa: Đấu giá 39 lô đất ở Nghi Sơn, khởi điểm 10,5 triệu đồng/m2

Thanh Hóa: Đấu giá 39 lô đất ở Nghi Sơn, khởi điểm 10,5 triệu đồng/m2
39 lô đất ở với tổng diện tích 4.163,3 m2 tại Khu dân cư phường Hải Hòa (thị trấn Tĩnh Gia cũ), thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 19/5 tới đây.
Thanh Hóa sắp đấu giá ba lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2 Thanh Hóa sắp đấu giá ba lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2
Ba lô đất ở với tổng diện tích 450 m2 tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 18/5 tới đây.
Tìm theo ngày
chọn