Thị trường

Chi tiết nới lỏng giãn cách ở Hà Nội từ 21/9: Doanh nghiệp được mở cửa với 50% nhân sự làm việc tại trụ sở, chưa nối lại các chuyến bay thương mại

Chi tiết nới lỏng giãn cách ở Hà Nội từ 21/9: Doanh nghiệp được mở cửa với 50% nhân sự làm việc tại trụ sở, chưa nối lại các chuyến bay thương mại
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách, thực hiện chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế, cho phép nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại.
Tăng cường quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư Tăng cường quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư
Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 chủ đầu tư và 17 Ban quản trị tại 24 nhà, cụm nhà chung cư và buộc 12/18 chủ đầu tư phải gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì.
Tìm theo ngày
chọn