Có trường hợp kê khai lại giá chuyển nhượng bất động sản cao gấp 40 lần so với ban đầu

Có trường hợp kê khai lại giá chuyển nhượng bất động sản cao gấp 40 lần so với ban đầu
Sau khi cơ quan thuế phát hiện yêu cầu kê khai lại, một số tổ chức cá nhân đã kê khai giá chuyển nhượng tăng từ 2 - 5 lần so với giá kê khai ban đầu, đặc biệt có hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng lên 20 lần, 40 lần.
Đề nghị làm rõ các hiện tượng thao túng, đẩy giá trên thị trường chứng khoán và bất động sản Đề nghị làm rõ các hiện tượng thao túng, đẩy giá trên thị trường chứng khoán và bất động sản
Theo Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, thị trường chứng khoán đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi; thị trường bất động sản thì có tình trạng đẩy giá đất trong đấu giá, môi giới liên kết làm giá, giao đất không qua đấu giá...
Tìm theo ngày