Thị trường

Quảng Ninh: Đất ở sau khi tách thửa không được dưới 45 m2

Quảng Ninh: Đất ở sau khi tách thửa không được dưới 45 m2
Từ ngày 15/8, Quảng Ninh sẽ không cho phép tách thửa đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà diện tích các thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn 45 m2, chiều rộng và chiều sâu nhỏ hơn 4,5 m,...
Hoàn thiện chính sách xác định giá trị địa tô chênh lệch Hoàn thiện chính sách xác định giá trị địa tô chênh lệch
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư".
Tìm theo ngày
chọn