Thị trường

Số cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam gấp 16 lần từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực

Số cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam gấp 16 lần từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực
Trước khi có Luật Nhà ở 2014, chỉ có 126 cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đến nay, con số này đã tăng lên 2.024 cá nhân, tổ chức.
Có hiện tượng chia nhỏ dự án lớn thành các dự án dưới 10 ha để 'né' quy định quỹ đất nhà ở xã hội Có hiện tượng chia nhỏ dự án lớn thành các dự án dưới 10 ha để 'né' quy định quỹ đất nhà ở xã hội
Theo Bộ Xây dựng, có hiện tượng chia nhỏ dự án lớn thành các dự án dưới 10 ha để tránh việc phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.
Tìm theo ngày
chọn