Hệ số điều chỉnh giá đất ở Nha Trang tăng cao nhất 3,6 lần

Từ 30/5, đất ở đô thị tại TP Nha Trang, vị trí 1 của đường Trần Phú có mức tăng cao nhất là 3,6 lần; các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần; khu đô thị, dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc TP Nha Trang tăng 2,4 lần, các đảo thuộc TP Nha Trang tăng 1,4 lần,…

Từ 30/5, đất ở đô thị tại TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh tăng cao nhất là 3,6 lần. (Ảnh: Chu Lai).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ 30/5.

Theo đó, đối với đất nông nghiệp, tại TP Nha Trang, các phường thuộc TP có mức tăng 1,6 lần; riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên tăng 1,2 lần. Đối với xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái tăng 1,3 lần, các xã còn lại thuộc thành TP Nha Trang tăng 1,2 lần.

Đối với các huyện, TP còn lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mức tăng từ 1,1 đến 1,4 lần.

Đối với đất ở đô thị, tại TP Nha Trang, vị trí 1 của đường Trần Phú từ Nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu có mức tăng cao nhất là 3,6 lần; các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần; khu đô thị, dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc TP Nha Trang tăng 2,4 lần, các đảo thuộc TP Nha Trang tăng 1,4 lần…

Đối với khu vực đất ở nông thôn và ven trục giao thông chính tại TP Nha Trang có mức tăng 2 lần. Đất thương mại dịch vụ tại TP Nha Trang vị trí 1 được xác định tăng 2,8 lần; các khu vực còn lại tăng 1,8-2,2 tùy khu vực. Khu vực thuộc các đảo tăng 1,1 lần.

Còn đất thương mại dịch vụ trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Khu kinh tế Vân Phong có mức tăng 1,1 lần.

Theo quyết định về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối với đất ở, tại TP Nha Trang có mức giá cao nhất là 27 triệu đồng/m2, tối thiểu 400.000 đồng/m2; TP Cam Ranh cao nhất 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất 299.000 đồng/m2; thị xã Ninh Hòa cao nhất 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất 156.000 đồng/m2.

Đối với các huyện như huyện Vạn Ninh có mức giá cao nhất là 3,12 triệu đồng/m2, thấp nhất là 169.000 đồng/m2; huyện Diên Khánh cao nhất 3,38 triệu đồng/m2, thấp nhất 156.000 đồng/m2; huyện Cam Lâm cao nhất 2,21 triệu đồng/m2, thấp nhất 130.000 đồng/m2; huyện Khánh Sơn cao nhất 429.000 đồng/m2, thấp nhất 78.000 đồng/m2; huyện Khánh Vĩnh cao nhất 780.000 đồng/m2, thấp nhất 110.500 đồng/m2.

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định theo vị trí, loại đường, hệ số như xác định giá đất ở và bằng 80% giá đất ở cùng vị trí nhưng không được dưới khung giá tối thiểu quy định.

Những trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất tại bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

- Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau.

chọn