Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng

Lợi nhuận Tập đoàn Hòa Bình giảm sau soát xét, các khoản phải thu vượt mức 13.000 tỷ đồng
Sau soát xét, Hòa Bình bất ngờ ghi nhận khoản lỗ khác kéo lợi nhuận giảm gần 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Mặt khác, dòng tiền kinh doanh có sự cải thiện, các khoản phải thu cũng tăng lên trên 13.000 tỷ đồng.
4 dự án bất động sản hơn nửa tỷ USD của DIC Corp đang triển khai đến đâu? 4 dự án bất động sản hơn nửa tỷ USD của DIC Corp đang triển khai đến đâu?
DIC Corp vừa có cập nhật về tiến độ của dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu nhà ở Lam Hạ Center Point, Khu phức hợp Cap Saint Jacques và Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang.
Tìm theo ngày