Sunshine đề xuất đầu tư Khu đô thị đại học huyện Núi Thành

Tập đoàn Sunshine đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị đại học huyện Núi Thành – Quảng Nam.

 Một góc huyện Núi Thành. (Ảnh: Zingnews).

Hồi tháng 4, CTCP Tập đoàn Sunshine có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị đại học huyện Núi Thành – Quảng Nam.

Liên quan đến đề xuất trên, ngày 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có ý kiến giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý) xem xét, nghiên cứu đề xuất của Tập đoàn Sunshine để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sunshine chủ động, phối hợp làm việc với Ban Quản lý để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Trong diễn biến liên quan, trước đó hồi tháng 3, Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư SSF, CTCP Sunshine Home và Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore có công văn về việc báo cáo phương án ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Trường Đại học công nghệ Unicloud và Khu đô thị công nghệ cao Thăng Bình, Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư dự án Trường Đại học công nghệ Unicloud.

Đồng thời đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất tên gọi là Khu phức hợp Đại học quốc tế Unicloud và phối hợp với UBND huyện Thăng Bình, Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư, thực hiện các thủ tục để đảm bảo điều kiện tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với hồ sơ nghiên cứu đề xuất đầu tư Khu đô thị công nghệ cao Nam Thăng Bình, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Thăng Bình, Ban Quản lý, các Sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp dân cư, bố trí dân cư, tái định cư. Sau đó, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo lại UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo, sớm triển khai thực hiện dự án.

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.