Quảng Nam sẽ có thêm khu công nghiệp quy mô 180 ha ở huyện Núi Thành

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 3 ở xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, quy mô khoảng 180 ha.
Đề nghị lập thủ tục đầu tư KCN Tam Anh 3 quy mô 180 ha ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Một KCN đã đầu tư tại huyện Núi Thành. (Ảnh: Chu Lai).

Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam (Ban Quản lý) mới đây có công văn đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương triển khai lập thủ tục đầu tư dự án Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 3.

Theo công văn, trong thời gian qua, Ban Quản lý nhận được nhiều đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng đối KCN Tam Anh 3 của các nhà đầu tư. Sau khi rà soát quy hoạch các KCN và các quy định liên quan, Ban Quản lý đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương triển khai lập thủ tục đầu tư dự án với quy mô 180 ha theo mô hình KCN sinh thái, tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Theo Ban Quản lý, tại vị trí dự án theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng, diện tích đất công nghiệp khoảng 1.545 ha, hiện nay đã có 4 KCN với tổng diện tích 1.245 ha.

Ban Quản lý đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên. 

Bên cạnh đó, giao Ban Quản lý phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư để UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trước đề nghị trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Ban Quản lý rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - Hàn Quốc để xem xét, thu hồi diện tích sử dụng không hiệu quả hoặc không sử dụng đúng tiến độ và bổ sung, khớp nối với diện tích dự kiến của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 3; báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Về KCN Tam Anh - Hàn Quốc, dự án do Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc làm chủ đầu tư với quy mô 200 ha tại xã Tam Anh Bắc.

Dự án được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 5/4/2013, điều chỉnh lần hai năm 2017. Chủ đầu tư cam kết đến quý I/2018 hoàn chỉnh đưa giai đoạn 1 đi vào hoạt động với tổng diện tích là 90 ha. Tuy nhiên tính đến tháng 11/2019, dự án chưa đưa vào hoạt động theo quy định.

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trước đó đã giao Ban Quản lý mời Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc làm việc để đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên phần đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại KCN.

Trường hợp nhà đầu tư không có năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện và thu hút đầu tư thì ông Thanh yêu cầu vận động chủ đầu tư liên kết, chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác có năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện trên phần diện tích đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với phần diện tích chưa được bồi thường, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác để thực hiện đảm bảo quy mô KCN theo quy hoạch đã duyệt.

Núi Thành là huyện nằm phía nam của tỉnh Quảng Nam, giáp tỉnh Quảng Ngãi, diện tích tự nhiên 55.583,4 ha. Theo quy hoạch, huyện Núi Thành có KCN Bắc Chu Lai diện tích 700 ha (xã Tam Hiệp); KCN Tam Hiệp diện tích 530 (xã Tam Hiệp); KCN Tam Anh diện tích 1.545 ha (xã Tam Anh Nam); KCN khí – năng lượng, sản phẩm sau khí diện tích 410 ha (xã Tam Quang).

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.