Tags

lãi suất ngân hàng Agribank

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Tháng 7/2022 Cao Nhất Là Bao Nhiêu

Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Tháng 7/2022 Cao Nhất Là Bao Nhiêu

Ngân hàng Agribank tiếp tục duy trì biểu lãi suất ổn định. Phạm vi lãi suất được triển khai trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn triển khai khung lãi suất ổn định cho khách hàng cá nhân so với tháng trước. Biểu lãi suất huy động vốn được triển khai từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Trong đó, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định là 3,1%/năm. Khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất không đổi ở mức 3,4%/năm.

Khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng cho đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank tiếp tục được ấn định ở mức 4%/năm. Tại những kỳ hạn dài hơn 12 - 24 tháng, khách hàng khi gửi tiền sẽ vẫn được hưởng lãi suất là 5,5%/năm.

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn sẽ có lãi suất huy động ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định trong khoảng 3%/năm - 4,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng.

Cụ thể, đối với kỳ hạn 1 - 2 tháng, các khoản tiền tiết kiệm sẽ được ấn định lãi suất tiền gửi ở mức 3%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng vẫn sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 3,3%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng 3,7%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, triển khai cho tất cả các hạn mức khác nhau.

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận cho khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm tại các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng.

Trong trường hợp, khách hàng gửi các khoản tiền không kỳ hạn hoặc tiền gửi thanh toán thì đều được hưởng chung một mức lãi suất chỉ 0,2%/năm.