Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2024

Trong tháng mới, ngân hàng Agribank đang triển khai phạm vi lãi suất huy động vốn đối với khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ.

Khảo sát mới nhất cho thấy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã triển khai khung lãi suất tiết kiệm mới trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm dành cho khách hàng cá nhân, lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Agribank. 

Cụ thể, ngân hàng Agribank niêm yết lãi suất cho kỳ hạn 1 - 2 tháng là 1,6%/năm. 

Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất huy động vốn đang được triển khai chung mốc 1,9%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Agribank được áp dụng cho tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Agribank khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng là 4,7%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền không kỳ hạn và các tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất khá thấp chỉ 0,2%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 4/2024 mới nhất

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

1,60%

2 Tháng

1,60%

3 Tháng

1,90%

4 Tháng

1,90%

5 Tháng

1,90%

6 Tháng

3,00%

7 Tháng

3,00%

8 Tháng

3,00%

9 Tháng

3,00%

10 Tháng

3,00%

11 Tháng

3,00%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,70%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

Cũng trong tháng này, phạm vi lãi suất ngân hàng được Agribank triển khai cho khách hàng doanh nghiệp giảm tại nhiều kỳ hạn, hiện nằm trong khoảng 1,6 - 4,2%/năm, lãi cuối kỳ. 

Tại thời điểm khảo sát, Agribank đang áp dụng lãi suất cho hai kỳ hạn 1 - 2 tháng là 1,6%/năm. 

Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất huy động vốn được niêm yết chung mức là 1,9%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng là 2,9%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 4,2%/năm, ấn định cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc có tài khoản thanh toán sẽ chỉ được hưởng lãi suất thấp ở 0,2%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 4/2024

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

1,60%

2 Tháng

1,60%

3 Tháng

1,90%

4 Tháng

1,90%

5 Tháng

1,90%

6 Tháng

2,90%

7 Tháng

2,90%

8 Tháng

2,90%

9 Tháng

2,90%

10 Tháng

2,90%

11 Tháng

2,90%

12 Tháng

4,20%

13 Tháng

4,20%

15 Tháng

4,20%

18 Tháng

4,20%

24 Tháng

4,20%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.