Kinh doanh Tài chính - Ngân hàng

Chính phủ dự kiến vay nợ thêm gần 500.000 tỉ đồng để cân đối chi tiêu

Chính phủ dự kiến vay nợ thêm gần 500.000 tỉ đồng để cân đối chi tiêu
Để cân đối ngân sách trung ương năm sau, Chính phủ dự kiến cần vay thêm 459.400 tỉ đồng, gồm vay bù đắp bội chi ngân sách 217.800 tỉ, vay để trả nợ gốc của ngân sách 217.800 tỉ và vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỉ đồng.
Thống đốc Lê Minh Hưng: 53.000 tỉ chảy vào BOT có nguy cơ phát sinh nợ xấu Thống đốc Lê Minh Hưng: 53.000 tỉ chảy vào BOT có nguy cơ phát sinh nợ xấu
Báo cáo tới Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng thẳng thắn chỉ rõ rủi ro, lo ngại về 53.000 tỉ đồng đang cho vay các dự án BOT, BT.
Tìm theo ngày
chọn