Kinh doanh

Vốn điều lệ của Bac A Bank tăng lên 7.085 tỉ đồng

Vốn điều lệ của Bac A Bank tăng lên 7.085 tỉ đồng
Bac A Bank đã tăng vốn điều lệ thành công từ 6.500 tỉ đồng lên 7.085 tỉ đồng, thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 9%.
ACB nhận 8.500 tỉ đồng phí trả trước từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Sun Life ACB nhận 8.500 tỉ đồng phí trả trước từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Sun Life
Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mức phí trả trước mà ACB nhận được cao hơn nhiều so với các ngân hàng có qui mô tài sản tương đương nhận được từ hợp đồng hợp tác bảo hiểm độc quyền. Điều này là nhờ những ưu thế nổi trội của ACB trong mảng bancassurance.
Tìm theo ngày
chọn