Kinh doanh

Tổng dư nợ của Techcombank bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 62.000 tỉ đồng

Tổng dư nợ của Techcombank bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 62.000 tỉ đồng
Tính đến ngày 31/8, tổng số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Techcombank ở mức 62.228 tỉ đồng.
Home Credit Việt Nam tăng vốn gấp 4 lần Home Credit Việt Nam tăng vốn gấp 4 lần
Công ty đã bổ nhiệm bà Annica Maria Witschard làm Tổng Giám đốc thay ông Dmitry Mosolov. Home Credit Việt Nam cũng tăng vốn từ mức 550 tỉ đồng lên 2.050 tỉ đồng.
Tìm theo ngày
chọn