Kinh doanh Tài chính - Ngân hàng

Dòng ngoại tệ kỉ lục vào Việt Nam đến từ đâu? Dòng ngoại tệ kỉ lục vào Việt Nam đến từ đâu?
Số ngoại tệ cao kỉ lục mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua được trong năm nay (tính đến thời điểm hiện tại) đến từ đâu và liệu xu hướng này có duy trì trong năm tới?
Tìm theo ngày
chọn