Kinh doanh Tài chính - Ngân hàng

Thủ tướng: Đã có gói hỗ trợ tín dụng 300.000 tỉ đồng, không để doanh nghiệp thiếu vốn, không bắt doanh nghiệp trả nợ lúc khó khăn

Thủ tướng: Đã có gói hỗ trợ tín dụng 300.000 tỉ đồng, không để doanh nghiệp thiếu vốn, không bắt doanh nghiệp trả nợ lúc khó khăn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để doanh nghiệp thiếu vốn, ngân hàng không bắt doanh nghiệp phải trả nợ trong lúc khó khăn, không được có tình trạng nơi nào quen biết thì cho hưởng mức thấp, không quen thì cứ để lãi cao như cũ.
Ảnh hưởng bởi Covid-19, Ngân hàng Thế giới đề xuất gói hỗ trợ kinh tế cho Việt Nam Ảnh hưởng bởi Covid-19, Ngân hàng Thế giới đề xuất gói hỗ trợ kinh tế cho Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước cho biết một gói hỗ trợ kinh tế với các điều khoản tương đối thuận lợi đã được Ngân hàng Thế giới đề xuất với Chính phủ, hiện đang được xem xét phù hợp với cơ chế chính sách trong nước.
Tìm theo ngày
chọn