Lãi suất ngân hàng Agribank ổn định trong tháng 4/2022

Bước sang tháng mới, lãi suất ngân hàng Agribank không có sự thay đổi mới. Khung lãi suất vẫn đang được triển khai từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục triển khai biểu lãi suất không đổi so với tháng trước, áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Cụ thể, tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, lãi suất ngân hàng được triển khai trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm. 

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,1%/năm. Tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất tiếp tục giữ nguyên là 3,4%/năm. 

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được ấn định lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất huy động vốn vẫn giữ nguyên là 5,5%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn sẽ có lãi suất huy động ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, ngân hàng Agribank tiếp tục áp dụng phạm vi lãi suất không đổi từ 3%/năm đến 4,8%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, tại các kỳ hạn 1 - 24 tháng.

Hiện tại,mức lãi suất 3% tiếp tục được triển khai ổn định cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 2 tháng. 

Lãi suất ngân hàng Agribank cho kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,3%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng đều sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi chung mức 3,7%/năm, áp dụng cho mọi hạn mức tiền gửi. 

4,8% hiện đang là mức lãi suất ngân hàng cao nhất được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Nếu khách hàng gửi các khoản tiền không kỳ hạn hoặc tiền gửi thanh toán thì đều được hưởng chung một mức lãi suất chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
TP HCM đề xuất phát triển đô thị theo 9 trục chủ đạo, có tuyến đường sẽ mở rộng lên 120 m
Theo Dự thảo Quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP HCM dự kiến sẽ hình thành 9 trục không gian đô thị chủ đạo.