Kinh doanh

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dư hơn 2.000 tỉ đồng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dư hơn 2.000 tỉ đồng
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2019 là 2.019 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý này là 1 tỉ đồng.
Đưa vụ buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, sai phạm Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào diện kiểm soát của Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đưa vụ buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, sai phạm Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào diện kiểm soát của Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất bổ sung vụ Nhật Cường Mobile, vi phạm tại Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào diện Trung ương theo dõi.
Tìm theo ngày
chọn