Người dân vay mua nhà đất thấp nhất 5 năm

Người dân vay mua nhà đất thấp nhất 5 năm
Dư nợ cho vay tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước.
Gần 16.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động trong quý I Gần 16.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động trong quý I
Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 239.480 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó chiếm 42% là trái phiếu bất động sản.
Tìm theo ngày