Kinh doanh

Chi tiết nới lỏng giãn cách ở Hà Nội từ 21/9: Doanh nghiệp được mở cửa với 50% nhân sự làm việc tại trụ sở, chưa nối lại các chuyến bay thương mại

Chi tiết nới lỏng giãn cách ở Hà Nội từ 21/9: Doanh nghiệp được mở cửa với 50% nhân sự làm việc tại trụ sở, chưa nối lại các chuyến bay thương mại
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách, thực hiện chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế, cho phép nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại.
Tỉnh táo khi 'lọc' trái phiếu doanh nghiệp bất động sản Tỉnh táo khi 'lọc' trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
Trái phiếu bất động sản vẫn có sức hút riêng đối với các nhà đầu tư, tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để lựa chọn trái phiếu an toàn, nhà đầu tư cá nhân cần chuyên nghiệp và tỉnh táo.
Tìm theo ngày
chọn