Kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp không giới thiệu, không triển khai gói bảo hiểm liên quan tới Covid - 19

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp không giới thiệu, không triển khai gói bảo hiểm liên quan tới Covid - 19
Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 30/3, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.
Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19 Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19
Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách Nhà nước thực chi theo quy định.
Tìm theo ngày
chọn