Kinh doanh

Covid-19 là cơ hội để tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân

Covid-19 là cơ hội để tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân
Bên cạnh những hệ lụy mà Covid-19 gây ra thì đại dịch cũng được xem là thời điểm để mọi người điều chỉnh và tối ưu hóa các kế hoạch tài chính cá nhân của mình.
'Nợ tuyết' - chiến lược xây dựng quĩ khẩn cấp hiệu quả và nhanh chóng 'Nợ tuyết' - chiến lược xây dựng quĩ khẩn cấp hiệu quả và nhanh chóng
Vì sự hữu ích không chỉ trong việc giúp bạn trả nợ mà còn cho phép xây dựng quĩ khẩn cấp nhanh chóng, an toàn, cho nên chiến lược "Nợ tuyết" (debt snowball) rất phổ biến với các chuyên gia tài chính cá nhân
Tìm theo ngày
chọn