Kinh doanh

Bộ Tài chính bác bỏ đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới

Bộ Tài chính bác bỏ đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới
Trước đề nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng đề nghị giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Ba nguyên tắc đánh đổi giúp bạn tăng thu nhập, tích lũy Ba nguyên tắc đánh đổi giúp bạn tăng thu nhập, tích lũy
Muốn hoàn thành các mục tiêu tài chính lớn, bạn phải tăng thu nhập và tăng tích lũy. Trên hành trình đó, bạn không thể không nằm lòng ba nguyên tắc đánh đổi.
Tìm theo ngày
chọn