Kinh doanh Tài chính cá nhân

Giải cứu người lao động

Giải cứu người lao động
Cũng cần “giải cứu” sinh kế cho các lao động bị giảm thu nhập, mất việc làm... vì dịch bệnh.
Nhiều người lao động bị 'đẩy' ra đường trong tâm dịch Nhiều người lao động bị 'đẩy' ra đường trong tâm dịch
Trong khi nhiều doanh nghiệp cố gắng chia sẻ để giữ nhân viên thì cũng có không ít trường hợp doanh nghiệp đẩy nhân viên ra đường khi gặp khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài.
Tìm theo ngày
chọn