Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông quận 2, Thủ Đức, TP HCM

Bản đồ quy hoạch giao thông quận 2, Thủ Đức, TP HCM
Quy hoạch giao thông quận 2 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 2 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.
Kế hoạch sử dụng đất phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2021 Kế hoạch sử dụng đất phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2021
Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở phường Phú Đô.
Tìm theo ngày
chọn