Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Xà Bang là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 37,85 km².

Vị trí địa lý của xã Xà Bang như sau: Phía đông giáp xã Quảng Thành; Phía tây giáp xã Cù Bị; Phía nam giáp các xã Láng Lớn, Kim Long và Quảng Thành; Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. Bản đồ này được thể hiện trên ứng dụng quy hoạch đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được vận hành bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Xà Bang trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Xà Bang TẠI ĐÂY.