CEO Trần Mạnh Tuấn: 'Người thuyền trưởng' có tầm nhìn của hệ thống smartphone Clickbuy

CEO Trần Mạnh Tuấn: 'Người thuyền trưởng' có tầm nhìn của hệ thống smartphone Clickbuy
Trải qua hành trình dài từ khi thành lập và phát triển, hệ thống Clickbuy hiện nay đã có tiếng trên thị trường smartphone và được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Có được thành công đó phần lớn là nhờ người thuyền trưởng cần cù, quyết tâm và có tầm nhìn - CEO Trần Mạnh Tuấn.
Tìm theo ngày