Giá đá xây dựng tại Bình Dương tháng 1,2,3 năm 2022: Giá thấp nhất 80.000 đồng/m3

Giá đá xây dựng tại Bình Dương tháng 1,2,3 năm 2022: Giá thấp nhất 80.000 đồng/m3
Cập nhật thông tin giá đá xây dựng tại Bình Dương tháng 1,2,3 năm 2022 theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Giá đá thấp nhất là 80.000 đồng/m3
Tìm theo ngày