Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 năm 2022

Cập nhật thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tháng 1,2,3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bảng giá vật liệu xây dựng gồm: xi măng, cát, đá, gạch, các loại sơn, sắt, thép..

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của Luật Xây dựng ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kt-kt và đo bóc khối lượng công trình;

ảnh: sxd.binhduong.gov.vn

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các nội dung sau:

Nguồn thông tin công bố được tổng hợp từ việc điều tra thị trường; báo giá của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực sản xuất vật liệu, doanh nghiệp kinh doanh phân phối, đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ngoài địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra), đơn vị thẩm định có trách nhiệm lựa chọn loại vật liệu xây dựng thông dụng, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, phổ biến trên thị trường khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại nguồn cung cấp như (nhà máy sản xuất, nhà phân phối, đại lý). Chủ đầu tư các đơn vị tư vấn (lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra), đơn vị thẩm định xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình, theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Đơn giá đính kèm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

chọn
Thị trường bất động sản tuần qua (18/2 - 24/2): Loạt dự án FDI đổ bộ các tỉnh thành, nhóm doanh nghiệp liên quan Văn Phú nhắm 'siêu dự án'
Quảng Ngãi duyệt chủ trương đầu tư Khu dân cư Tịnh An - Tịnh Long; nhóm doanh nghiệp liên quan Văn Phú Invest nhắm hai dự án 14.000 tỷ ở Đồng Nai... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.