Lâm Đồng gỡ khó trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng

Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở , ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường.

Ngoài ra, tại văn bản số 3909/UBND-TL ngày 4/5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản chấp hành và thực hiện các quy định về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường; chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản; kê khai sản lượng khai thác, chế biến và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng đó, đồng hành giải quyết những khó khăn, khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng; thực hiện nâng công xuất khai thác theo quy định; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, tạo khan hiếm vật liệu để tăng giá bán…

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa tài nguyên ra khỏi khu vực khai thác và lắp đặt camera giám sát tại các bãi, kho chứa để lưu trữ thông tin; lập sổ sách ghi chép số liệu khoáng sản khai thác, số liệu khoáng sản xuất bán thực tế theo đúng quy định…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được giao nhiệm vụ rà soát, bổ sung cập nhận thông tin các mỏ khoáng sản được cấp phép còn hạn trên website của sở, để các chủ đầu tư có cơ sở kiểm tra, rà soát, lựa chọn các mỏ có trữ lượng, chất lượng và đơn giá phù hợp nhất.

Đồng thời, hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện tăng công xuất kai thác để các chủ mỏ triển khai thực hiện; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; hoàn chỉnh kế hoạch đấu giá để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và tăng nguồn cung vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp…đảm bảo nguồn cung, giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 14/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có báo cáo UBND tỉnh về các giải pháp để khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nên nhu cầu vật liệu xây dựng như đá, cát, đất san lấp tăng. Tuy nhiên, công suất, số lượng các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn không tăng, dẫn đến khan hiếm, giá bán tăng, có xu thế cao hơn so với quyết định của UBND tỉnh quy định bảng giá tính thuế tài nguyên.

Tỉnh Lâm Đồng hiện đang đẩy nhanh việc triển khai 152 mỏ vật liệu xây dựng sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vật liệu, giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

chọn
Giá bất động sản dự án sẽ leo thang với Luật Đất đai mới?
Theo chuyên gia Savills, với Luật Đất đai 2024, giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao, khiến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án tăng, có thể dẫn đến giá BĐS dự án tăng theo.