Quy hoạch

Sẽ đầu tư thêm 9 dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Sẽ đầu tư thêm 9 dự án đường cao tốc Bắc - Nam
Những cơ chế đặc thù về chia sẻ doanh thu được đánh giá là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng xem xét cung cấp tín dụng các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.
Sau chục năm, công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông vẫn không có doanh nghiệp nhận triển khai Sau chục năm, công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông vẫn không có doanh nghiệp nhận triển khai
Dự án được đưa vào danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn 2011 - 2026, sẽ trình HĐND thành phố thông qua trong kỳ họp tới.
Tìm theo ngày
chọn