Đấu giá - Đấu thầu

TP Vĩnh Yên sắp đấu giá ba ô đất, khởi điểm từ 3,8 tỷ đồng/ô TP Vĩnh Yên sắp đấu giá ba ô đất, khởi điểm từ 3,8 tỷ đồng/ô
Ba ô đất ở tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên với tổng diện tích 307,1 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 14/12 tới đây.
Tìm theo ngày
chọn