Agribank đấu giá mảnh đất ở hơn 960 m2 tại TP Thủ Đức, TP HCM

Agribank đấu giá mảnh đất ở hơn 960 m2 tại TP Thủ Đức, TP HCM
Mảnh đất thuộc thửa đất số 751, 752, 580, tờ bản đồ số 46, tại phường Phú Hữu, Quận 9 (TP Thủ Đức), TP HCM có tổng diện tích 1.544,8 m2 (966,3 m2 đất ở đô thị, 587,5 m2 đất trồng cây lâu năm).
Hà Nội đấu giá 37 thửa đất ở tại huyện Thạch Thất, khởi điểm từ 21,5 triệu đồng/m2 Hà Nội đấu giá 37 thửa đất ở tại huyện Thạch Thất, khởi điểm từ 21,5 triệu đồng/m2
21 thửa đất tại khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hòa, xã Bình Phú; 15 thửa đất tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng; và một thửa đất tại khu đấu giá xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 7/4.
Tìm theo ngày