Đấu giá một trung tâm thương mại 817 m2 tại Hậu Giang, khởi điểm hơn 12 tỷ đồng

Đấu giá một trung tâm thương mại 817 m2 tại Hậu Giang, khởi điểm hơn 12 tỷ đồng
Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương tại Ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 20/10 tới đây.
Tìm theo ngày