Quy hoạch

Vùng qui hoạch đẹp Keangnam: Hàng loạt doanh nghiệp lớn đổ về đầu tư, nhiều công trình nổi tiếng thế giới

Vùng qui hoạch đẹp Keangnam: Hàng loạt doanh nghiệp lớn đổ về đầu tư, nhiều công trình nổi tiếng thế giới
Khu vực Keangnam có qui hoạch đẹp và đang thu hút hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tới đầu tư.
Vị trí 4 khu đất chưa sử dụng đúng mục đích ở vùng qui hoạch đẹp Keangnam Vị trí 4 khu đất chưa sử dụng đúng mục đích ở vùng qui hoạch đẹp Keangnam
Trong vùng qui hoạch đẹp Keangnam hiện có nhiều khu đất chưa sử dụng đúng mục đích.
Tìm theo ngày
chọn