Hà Nội muốn Singapore hỗ trợ xây dựng Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch đô thị

Hà Nội muốn Singapore hỗ trợ xây dựng Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch đô thị
Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị Singapore hỗ trợ thành phố trong xây dựng hai quy hoạch lớn của Thủ đô là Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Quy hoạch đô thị Hà Nội.
Khánh Hòa xây dựng huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại Khánh Hòa xây dựng huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tìm theo ngày