Ninh Thuận quy hoạch thêm 8 vùng nông lên đô thị

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận sẽ có 12 đô thị, trong đó có 8 đô thị mới.

Một góc TP Phan Rang - Tháp Chàm hiện nay. (Ảnh: VietnamPlus).

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dự kiến đến năm 2030, tỉnh này sẽ có tổng cộng 12 đô thị. Trong số này, có 4 địa phương đang là đô thị cấp V và cấp II, 8 khu vực khác hiện tại chưa lên đô thị. 

Danh sách 12 đô thị theo quy hoạch Ninh Thuận đến năm 2030 cụ thể như sau: Một đô thị loại II là TP Phan Rang - Tháp Chàm; 4 đô thị loại IV, trong đó có hai đô thị hiện hữu là Tân Sơn, Phước Dân và hai đô thị mới gồm Phước Nam, Cà Ná (dự kiến đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025); 7 đô thị loại V, trong đó có một đô thị hiện hữu Khánh Hải và 6 đô thị mới gồm Lợi Hải, Phước Đại, Thanh Hải (đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021 - 2025) và Lâm Sơn, Vĩnh Hy, Sơn Hải.

Ninh Thuận sẽ phát triển 6 đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) thuộc dải ven biển, phát triển theo cấu trúc không gian đan xen, hỗn hợp đô thị - du lịch (được cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Ninh Chữ).

Định hướng phát triển và tổ chức không gian các khu đô thị du lịch và các khu chức năng phù hợp với định hướng phát triển của các đô thị ven biển.

Dưới đây là phân loại đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030:

 Ảnh chụp từ văn bản quy hoạch.

Về định hướng phát triển tỉnh lỵ, TP Phan Rang - Tháp Chàm sẽ phát triển gắn với các không gian mở rộng là các khu vực dự kiến phát triển đô thị, gồm 4 không gian động lực, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch vùng Nam Trung Bộ.

Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao của tỉnh Ninh Thuận, là đô thị trung tâm của tỉnh phát triển theo định hướng phát triển bền vững, xanh và thông minh.

Phan Rang - Tháp Chàm cũng là thành phố du lịch thứ 5 của tiểu vùng du lịch phía nam của vùng Nam Trung Bộ (4 đô thị du lịch hiện hữu gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết).

Địa phương này cũng là đô thị quan trọng trong tam giác phát triển du lịch Nha Trang - Đà Lạt - Phan Rang - Tháp Chàm, là một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn, khác biệt của miền Trung, trong nước và thế giới.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.