Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5/2022

Giá vật liệu xây dựng tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cập nhật mới nhất từ Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai bao gồm các nhóm như: sắt, thép, xi măng, gạch xây, đá, cát..

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5/2022

Theo nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng, Công văn 13210/UBND-KT ngày 3/12/2018 của UBND tỉnh về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên đại bàn tỉnh, Công văn 266/SXD-KT-VLXD ngày 15/6/2018 của Sở xây dựng Đồng Nai.

Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

ảnh: inhat

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

Xem chi tiết bảng giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 5/2022: tại đây

chọn
Bóng dáng 'đại gia thép' Nosco tại khu đô thị sắp xây dựng ở Bắc Giang
Khu đô thị Mỹ Hưng dự kiến bắt đầu thi công từ quý III/2024, đến quý IV/2025 sẽ hoàn thành và đưa vào kinh doanh. Chủ đầu tư dự án là Vietsing Group, doanh nghiệp có bóng dáng đại gia ngành thép Nosco.