Giá đá xây dựng tại Quảng Bình tháng 4/2022: giá thấp nhất 90.000 đồng/m3

Cập nhật thông tin giá đá xây dựng tại Quảng Bình tháng 4/2022 theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Giá đá xây dựng thấp nhất 90.000 đồng/m3 đá hộc tại Đồng Hóa.

Thông tin giá đá xây dựng tại Quảng Bình 4/2022

Theo bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất, giá đá xây dựng tại Quảng Bình 4/2022 đang dao động trong mức 90.000 đồng/m3 đến 1.550.000 đồng/m2. Giá đá được chia ra làm các loại:

Đá 1x2

Đá 0x4

Đá 5x7

Đá 4x6

Đá 2x4

Đá 0,5x1

Đá hộc

Cấp phối đá dăm loại 1

Cấp phối đá dăm loại 2

Các loại đá granit

Bảng giá dưới đây được tổng hợp từ bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được cập nhật từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

 ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn

 ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn

 ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn

ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn

Giá đá xây dựng trong bảng trên chưa bao gồm thuế VAT và đã tính chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển bên mua trong tháng 4/2022

Chủ đầu căn cứ hướng dẫn của Thông tư 11/021/TT - BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng công trình để xem xét xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình.

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.