Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 2/2024 giảm đến 0,5%/năm

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/2, lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân giảm 0,2 - 0,5 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn. Phạm vi lãi suất hiện được ghi nhận trong khoảng 1,7 - 4,9%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ghi nhận mới nhất cho thấy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố biểu lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân từ 1,7%/năm đến 4,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Thời Báo Tài Chính Việt Nam. 

Chi tiết, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng thấp hơn tháng trước 0,3 điểm phần trăm ở mức 1,7%/năm. 

Sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm, lãi suất huy động vốn được triển khai cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng là 2%/năm. 

Ngân hàng Agribank đang ấn định lãi suất chung mức 3%/năm cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 - 11 tháng, giảm 0,5%/năm so với hồi tháng 1. 

Tại các kỳ hạn 12 - 18 tháng, các tài khoản tiết kiệm được áp dụng chung một mức lãi suất là 4,8%/năm sau khi giảm 0,2 điểm phần trăm. 

Mức lãi suất ưu đãi nhất đang được triển khai cho phân khúc khách hàng cá nhân là 4,9%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 24 tháng. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn hoặc dùng tài khoản thanh toán vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. 

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.8%

13 Tháng

4.8%

15 Tháng

4.8%

18 Tháng

4.8%

24 Tháng

4.9%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

So với tháng trước, khung lãi suất ngân hàng Agribank được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 1,7 - 4,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Biểu lãi suất đã được điều chỉnh giảm 0,3 - 0,4 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn. 

Khảo sát mới nhất cho thấy, Agribank đang triển khai lãi suất huy động vốn cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng ở cùng mức 1,7%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 - 5 tháng đều được áp dụng chung lãi suất là 2%/năm. 

Tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng, lãi suất tiết kiệm đang được triển khai ở mức 3%/năm. 

Sau khi giảm 0,2 điểm phần trăm, các tài khoản tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng có lãi suất huy động vốn là 4,2%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất ưu đãi nhất mà ngân hàng Agribank triển khai cho khách hàng doanh nghiệp. 

Trong tháng này, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất thấp chỉ 0,2%/năm. 

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.2%

13 Tháng

4.2%

15 Tháng

4.2%

18 Tháng

4.2%

24 Tháng

4.2%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.