Trong tháng 1/2024, lãi suất ngân hàng Vietcombank cao nhất bao nhiêu?

Theo ghi nhận, ngân hàng Vietcombank đã triển khai biểu lãi suất mới nhất cho khách hàng cá nhân trong khoảng 1,9 - 4,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. So với tháng trước, lãi suất đã được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai khung lãi suất tiết kiệm mới trong khoảng 1,9 - 4,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng đã giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Nguồn: Vietcombank. 

Theo đó, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ổn định ở mức 1,9%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, ngân hàng Vietcombank niêm yết lãi suất là 2,2%/năm. 

Sau khi điều chỉnh giảm, lãi suất ngân hàng Vietcombank được ấn định cho hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 3,2%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất tại được áp dụng cho khách hàng cá nhân là 4,8%/năm tại các kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, đi ngang so với tháng trước. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. Những khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn được ấn định lãi suất ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,90%

2 tháng

1,90%

3 tháng

2,20%

6 tháng

3,20%

9 tháng

3,20%

12 tháng

4,80%

24 tháng

4,80%

36 tháng

4,80%

48 tháng

4,80%

60 tháng

4,80%

Nguồn: Vietcombank.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Cùng thời điểm khảo sát, biểu lãi suất ngân hàng được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp cũng giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng này. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn đang nằm trong khoảng 1,9 - 4,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 2 tháng được ấn định lãi suất ở mức 1,9%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất riêng ở mức 2,2%/năm. 

Ngân hàng Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng xuống còn 3,9%/năm. 

Tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, lãi suất được triển khai là 4,3%/năm. Đây chính là mức lãi suất tiền gửi ưu đãi nhất đang được áp dụng cho phân khúc khách hàng tổ chức.

Ngân hàng Vietcombank vẫn ấn định lãi suất thấp nhất là 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 tháng

1,9%

2 tháng

1,9%

3 tháng

2,2%

6 tháng

3,2%

9 tháng

3,2%

12 tháng

4,3%

24 tháng

4,3%

36 tháng

4,3%

48 tháng

4,3%

60 tháng

4,3%

Nguồn: Vietcombank.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Bước sang tháng mới, khung lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online được ấn định trong khoảng 1,9 - 4,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, một vài kỳ hạn đã được điều chỉnh giảm 0,5%/năm trong tháng này. 

Qua khảo sát, 4,8%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến dành riêng cho kỳ hạn gửi 12 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn sẽ được niêm yết lãi suất chỉ 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,90%

3 tháng

2,20%

6 tháng

3,20%

9 tháng

3,20%

12 tháng

4,80%

Nguồn: Vietcombank.

chọn
BGI muốn nâng chiều cao dự án Diamond Bay từ 9 lên 25 tầng, đang gom thêm đất ở Hải Dương và Quảng Trị
Năm 2024, Tập đoàn BGI đặt mục tiêu lãi 81 tỷ đồng, khởi công 3 dự án là BGI Diamond Bay, dự án Kiến Giang 1 và dự án Bích Động. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm 3 dự án tại Hải Dương và Quảng Trị.