Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2024

So với tháng trước, ngân hàng Vietcombank tiếp tục triển khai biểu lãi suất huy động vốn cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống ổn định trong khoảng 1,7 - 4,7%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 3, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục duy trì khung lãi suất tiền gửi từ 1,7%/năm đến 4,7%/năm, lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Vietcombank. 

Theo đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 1,7%/năm. Trong khi, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng sẽ được áp dụng lãi suất ngân hàng Vietcombank là 2%/năm.  

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng Vietcombank niêm yết lãi suất không đổi ở chung mức 3%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Vietcombank vào thời điểm khảo sát là 4,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 60 tháng. 

Nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. Mức lãi suất thấp chỉ 0,1%/năm được áp dụng cho những tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0.10%

7 ngày

0.20%

14 ngày

0.20%

1 tháng

1.70%

2 tháng

1.70%

3 tháng

2.00%

6 tháng

3.00%

9 tháng

3.00%

12 tháng

4.70%

24 tháng

4.70%

36 tháng

4.70%

48 tháng

4.70%

60 tháng

4.70%

Nguồn: Vietcombank.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Trong tháng này, lãi suất ngân hàng áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến nằm trong khoảng 1,7 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ. Lãi suất được triển khai cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. 

Hiện tại, 1,7%/năm và 2%/năm đang là lãi suất huy động vốn được áp dụng cho hai kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn gửi 6 tháng và 9 tháng sẽ được áp dụng lãi suất tiết kiệm là 3%/năm.

Hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất cho hình thức gửi trực tuyến là 4,7%/năm đối với hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng. 

Lưu ý, các tài khoản có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được niêm yết lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

14 ngày

0.20%

1 tháng

1.70%

3 tháng

2.00%

6 tháng

3.00%

9 tháng

3.00%

12 tháng

4.70%

24 tháng

4.70%

Nguồn: Vietcombank.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.