Lợi nhuận Sonadezi tăng gấp rưỡi

Lợi nhuận Sonadezi đạt gần 362 tỷ đông trong quý đầu năm, tăng 45% so với cùng kỳ và đã thực hiện hơn 26% kế hoạch cả năm.

Theo báo cáo tài chính quý I, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi - Mã: SNZ) ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 22% lên mức 1.292 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 40% đạt 559 tỷ đồng, nhờ biên lãi gộp cải thiện lên 43,2%.

Theo cơ cấu, mảng khu công nghiệp đóng góp lớn nhất khi chiếm tỷ trọng 28% doanh thu, tiếp đến là mảng cung cấp nước sạch và mảng dịch vụ cảng cùng chiếm tỷ lệ 24%, mảng kinh doanh xử lý chất thải đóng góp 13% và còn lại đến từ hoạt động khác.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 33% còn 24 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng giảm 11% xuống 27 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 33% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, Sonadezi báo lãi sau thuế 362 tỷ đồng, cao hơn 45% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về gần 221 tỷ đồng, tăng trưởng 55%.

Nguồn: HL tổng hợp. 

Nguồn: HL tổng hợp.

Trong năm 2024, Sonadezi đề ra mục tiêu tổng doanh thu hơn 6.366 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ về mức hơn 1.370 tỷ đồng. Với kết quả trên, tổng công ty đã hoàn thành được 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng công ty hiện có quy mô tổng tài sản đạt gần 24.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng có gần 4.100 tỷ đồng, tăng hơn nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm.

Tổng công ty duy trì quy mô nợ vay khoảng gần 5.000 tỷ đồng và doanh thu chưa thực hiện dài hạn lên đến 4.630 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu nhận trước cho thuê đất và khu công nghiệp). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được bổ sung thêm lên mức 1.868 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu SNZ đang có thị giá 31.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 14% so với đầu năm. Với 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa của Sonadezi đạt hơn 12.000 tỷ đồng. 

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.