Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ nối xã Trực Mỹ - Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định

Một cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng kết nối các xã Trực Mỹ - Trực Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ.

 Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Ninh Cơ được xây dựng trên địa bàn huyện Trực Ninh.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu thuộc địa bàn các xã Trực Mỹ và Trực Cường, huyện Trực Ninh. Bên phía xã Trực Mỹ cầu đi qua khu vực dân cư gần nhà thờ giáo xứ Quỹ Ngoại. 

Vị trí dự kiến đặt cầu theo quy hoạch cách Công ty Giày Hiệp Tân, xã Trực Mỹ khoảng 700 m.

Khu vực cầu đi qua chủ yếu là đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Trực Mỹ.

Vượt sông Ninh Cơ, cầu nối sang địa bàn xã Trực Cường, huyện Trực Ninh.

Bên phía xã Trực Cường, cầu đi qua khu vực trại cá Liên Dũng.

Cầu cũng đi qua một số nhà dân gần nhà thờ giáo họ Đồng Lãng.

Một số nhà dân sát đê sông Ninh Cơ cũng có thể thuộc diện bị thu hồi khi cầu được xây dựng.

Theo quy hoạch, đây là cây cầu trên tuyến đường kéo dài từ xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, qua địa bàn huyện Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh và Hải Hậu.

Đây là một trong nhiều cây cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được quy hoạch trong tương lai.