Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ nối xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng với Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định

Một cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng kết nối các xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng với xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ.

  Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Ninh Cơ được xây dựng nối các huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu. 

Cụ thể, theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường vành đai 2 từ kết nối từ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, vượt sông Ninh Cơ sang thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu. Cầu có thể thuộc địa bàn xã các xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng và Hải Ninh, Hải Hậu.

Bên phía xã Nghĩa Lạc, cầu đi qua khu vực giáp ranh giữa các thôn Đồng Tâm và Đồng Tiến, xã Nghĩa Lạc, và giao với đường 490C (trục phát triển kinh tế biển) đang mở rộng.

Bên phía huyện Nghĩa Hưng, cầu không đi qua nhà dân, chỉ đi qua đất nông nghiệp.

Vượt sông Ninh Cơ, cầu nối sang địa bàn thôn Phú Quý, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu.

Trên địa bàn thôn Phú Quý, cầu đi qua một số nhà dân và đất nông nghiệp, thủy sản.

Trên địa bàn xã Hải Ninh, tuyến đường vành đai 2 kết nối với cầu vượt sông Ninh Cơ đi trùng và mở rộng đường liên thôn qua khu vực giáo họ Phú Quý.

Tuyến đường này đi qua quốc lộ 21B đoạn UBND xã Hải Ninh.

Đây là cây cầu quy hoạch cách cầu Thịnh Long khoảng 5 km.

Trong tương lai, khi được xây dựng, đây sẽ là cây cầu kết nối các trục phát triển kinh tế của tỉnh Nam Định.