Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ nối huyện Trực Ninh - Hải Hậu, Nam Định

Một cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng kết nối thị trấn Cát Thành, Trực Ninh với xã Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ninh Cơ.

 Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Ninh Cơ được xây dựng nối các huyện Trực Ninh, Hải Hậu.

Cụ thể, theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu dự kiến quy hoạch ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh và xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.

Theo bản đồ nêu trên, tuyến đường dẫn lên cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến đi dọc sông Phú An, qua nhiều nhà dân thôn Hương Cát, Phú An của thị trấn Cát Thành.

Tuyến đường kết nối cầu vượt sông Ninh Cơ dự kiến sẽ kết nối với đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua xã Trực Tuấn.

Đây là cây cầu dự kiến quy hoạch cách cầu Lạc Quần hiện hữu khoảng 6 km.

Từ thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, cầu vượt sông Ninh Cơ nối sang khu vực xóm 1 xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.

Bên phía huyện Hải Hậu, cầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn xóm 1 xã Hải Anh.

Cầu nối hai huyện Trực Ninh - Hải Hậu cách bến phà Phú An khoảng 1 km.

Sau khi đi qua địa bàn xóm 1, tuyến đường dẫn lên cầu đi qua thôn 4, xã Hải Anh.

Đoạn tuyến đi qua thôn 4, xã Hải Anh đi qua nhiều nhà dân.