0995222999

RSS Facebook

gia heo hoi chua tang hoan von nguoi chan nuoi lai ton chuc trieu vi bao so 10 sap do bo Giá heo hơi chưa tăng hoàn vốn, người chăn nuôi lại tốn chục triệu vì bão số 10 sắp đổ bộ

Cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – cấp chưa từng có và dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Định - Quảng ...