Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Nhuệ nối KĐT Thanh Hà sang huyện Thanh Oai, Hà Nội

Một cầu vượt sông Nhuệ dự kiến được xây dựng kết nối xã Cự Khê, Thanh Oai với xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Nhuệ.

Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, quy hoạch phân khu S4 và GS, một cầu vượt sông Nhuệ dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Oai và Thanh Trì, Hà Nội.

Theo các quy hoạch nêu trên, đây là cây cầu thuộc địa bàn các xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì và Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Bên phía xã Cự Khê, cầu nối vào khu đô thị Thanh Hà và đi qua địa bàn thôn Khúc Thủy.

Đây là vị trí thuộc địa bàn thôn Khúc Thủy, nằm giữa chùa Linh Quang và Thắng Nghiêm.

Vượt sông Nhuệ, cầu nối sang địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Bên phía xã Tả Thanh Oai, cầu đi qua địa bàn thôn Thượng Phúc, phía sau khu vực nhà văn hóa Thượng Phúc.

Cầu vượt sông Nhuệ kết nối với tuyến đường từ vành đai 3,5 đi cầu vượt sông Nhuệ đoạn trường THCS Cự Khê.

Đây là một trong nhiều cây cầu vượt sông Nhuệ kết nối các huyện Thanh Trì và Thanh Oai.

Bên phía xã Cự Khê, cầu đi qua nhiều nhà dân.

Tương tự, bên phía xã Tả Thanh Oai, nhiều nhà dân cũng thuộc diện bị thu hồi khi xây dựng cầu.