Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Nhuệ nối xã Nhật Tựu, Kim Bảng với Ngọc Động, Duy Tiên, Hà Nam

Một cầu cầu vượt sông Nhuệ dự kiến được xây dựng nối xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng với xã Ngọc Động, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.

 Sơ đồ vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Nhuệ nối Kim Bảng - Duy Tiên, Hà Nam.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Nhuệ dự kiến được xây dựng nối huyện Kim Bảng với Thị xã Duy Tiên.

 Cụ thể, theo bản đồ trên trên, vị trí đặt cầu dự kiến thuộc các xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng và Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Bảng năm 2023, đây là cây cầu vượt sông Nhuệ trên tuyến đường D7 từ xã Thi Sơn đến xã Nhật Tựu. Tuyến đường này cũng kết nối KCN Kim Bảng với KCN Đồng Văn.

Theo quy hoạch, vị trí đặt cầu có thể thuộc các thôn Văn Bối, xã Nhật Tựu và Ngọc Động, xã Hoàng Đông.

Bên phía xã Nhật Tựu, vị trí đặt cầu có thể đi qua một vài nhà dân sát đê sông Nhuệ.

Bên phía xã Ngọc Động, vị trí đặt cầu cũng đi qua một số nhà dân thuộc thôn Ngọc Động, sát đê sông Nhuệ và hướng về QL1A.

Đây là một trong 2 cây cầu lớn thuộc tuyến đường D7, vượt sông Đáy và sông Nhuệ.

Tuyến đường D7 theo quy hoạch sẽ đi qua KCN Đồng Văn, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bên phía xã Nhật Tựu, tuyến đường này giao với đường D711 đoạn thôn Siêu Nghệ xã Nhật Tựu.

Đường D7 và cầu vượt sông Nhuệ là một trong nhiều tuyến đường và cầu được Hà Nam đề xuất trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 (Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).