Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 3/2024 ổn định

So với tháng trước, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng VietinBank được triển khai cho khách hàng cá nhân được duy trì ổn định trong khoảng 1,9 - 5%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng 3, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động vốn ổn định trong khoảng 1,9 - 5%/năm, lãi cuối kỳ. 

Cụ thể như sau, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 - 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng VietinBank chung mức 1,9%/năm. 

Đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến 6 tháng, VietinBank tiếp tục niêm yết lãi suất huy động vốn là 2,2%/năm. 

Lãi suất ngân hàng được áp dụng cho các kỳ hạn 6 - 12 tháng tại VietinBank là 3,2%/năm. 

Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ được sẽ được áp dụng lãi suất là 4,8%/năm. 

Theo ghi nhận, 5%/năm đang là mức lãi suất ưu đãi nhất và cũng là mức cao nhất tại ngân hàng VietinBank vào thời điểm khảo sát, áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất cực thấp chỉ 0,1%/năm. Đối với những tài khoản có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,2

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,2

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,2

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,2

12 tháng

4,8

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,8

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,8

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,8

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5

36 tháng

5

Trên 36 tháng

5

Nguồn: VietinBank.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng VietinBank tiếp tục áp dụng khung lãi suất tiền gửi trong khoảng 1,9 - 4,2%/năm cho hình thức tiết kiệm online trong tháng 3, nhận lãi cuối kỳ. 

Theo đó, VietinBank áp dụng lãi suất huy động vốn cho kỳ hạn 1 - 2 tháng là 1,9%/năm. 

Các tài khoản có kỳ hạn 2 - dưới 6 tháng sẽ được niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức 2,2%/năm. 

Cùng thời điểm khảo sát, VietinBank áp dụng lãi suất không đổi cho kỳ hạn 6 - dưới 12 tháng là 3,2%/năm. 

Mức lãi suất ưu đãi nhất đang được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp là 4,2%/năm, dành cho tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,2

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,2

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,2

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,2

12 tháng

4,2

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,2

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,2

36 tháng

4,2

Trên 36 tháng

4,2

Nguồn: VietinBank.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.