Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 1/2024 giảm đến 0,8%/năm

Theo ghi nhận mới nhất, biểu lãi suất huy động vốn của ngân hàng VietinBank được triển khai cho phân khúc khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 2,2 - 5,3%/năm, giảm tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Sau khi thực hiện khảo sát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố phạm vi lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,2 - 5,3%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Nguồn: VietinBank. 

Theo đó, sau khi giảm 0,8 điểm phần trăm, lãi suất ngân hàng VietinBank đang được áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 2,2%/năm. 

Tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, VietinBank đang triển khai lãi suất huy động vốn thấp hơn tháng trước 0,8%/năm ở mức 2,5%/năm. 

3,5%/năm là lãi suất tiền gửi được ghi nhận đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng sẽ được ấn định lãi suất thấp hơn 0,3 điểm phần trăm ở mức 5%/năm. 

Hiện tại, 5,3%/năm đang là lãi suất huy động vốn cao nhất được VietinBank triển khai cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. 

Trong trường hợp khách hàng chọn tài khoản không kỳ hạn thì lãi suất được áp dụng chỉ 0,1%/năm. Nếu các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,10

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

2,20

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

2,20

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,50

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,50

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,50

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,50

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,50

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,50

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,50

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,50

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,50

12 tháng

5,00

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

5,00

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

5,00

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,00

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,30

36 tháng

5,30

Trên 36 tháng

5,30

Nguồn: VietinBank.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất ngân hàng của VietinBank áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp giảm tại nhiều kỳ hạn, hiện dao động trong khoảng 2,1 - 4,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất đã giảm 0,2 - 0,8 điểm phần trăm tại hầu hết các kỳ hạn. 

Chi tiết, các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đang được triển khai lãi suất ở mức 2,1%/năm. 

VietinBank áp dụng lãi suất cho tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng chung lãi suất là 3,4%/năm khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. 

4,5%/năm đang là mức lãi suất ưu đãi nhất được ấn định cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,20

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

2,10

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

2,10

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,40

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,40

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,40

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,40

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,40

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,40

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,40

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,40

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,40

12 tháng

4,50

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,50

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,50

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,50

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,50

36 tháng

4,50

Trên 36 tháng

4,50

Nguồn: VietinBank.

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Hải Hậu, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu Thịnh Long đã cơ bản hoàn thành.