Lãi suất ngân hàng OceanBank giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng 1/2024

Bước sang tháng mới, lãi suất tiền gửi giảm so với tháng trước tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 36 tháng hiện có mức lãi suất tăng trong tháng này.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) giảm tại kỳ hạn 1 - 24 tháng. Đối với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất được điều chỉnh tăng trong lần cập nhật mới nhất.

Hiện tại, 3,7 - 5,9%/năm là phạm vi lãi suất kỳ hạn 1 - 36 tháng được áp dụng trong tháng 1 này. 

Cụ thể như sau, 5 kỳ hạn đầu cùng ghi nhận mức lãi suất ngân hàng giảm 0,6 điểm %. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,7%/năm và kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,9%/năm. 

Từ 6 tháng đến 8 tháng, lãi suất ngân hàng OceanBank hiện đang ở mức 4,7%/năm, giảm 0,7 điểm % trong tháng này. Tiếp đến là kỳ hạn 9 - 11 tháng có lãi suất giảm 0,6 điểm % về mức 4,9%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 - 15 tháng, 5,4%/năm là mức lãi suất được niêm yết trong tháng 1 này sau khi giảm 0,3 điểm %. Hai kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng có lãi suất tiết kiệm là 5,6%/năm - giảm nhẹ 0,1 điểm %. 

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất 5,9%/năm - tăng 0,2 điểm % trong lần phát hành mới nhất. 

Ảnh: FB Ocean Bank

Đối với khoản tiền gửi online, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 - 24 tháng hiện đang dao động trong khoảng 3,7 - 6%/năm (giảm 0,1 - 0,7 điểm %), lĩnh lãi cuối kỳ. 

Cụ thể, mức lãi suất là 3,7%/năm tại kỳ hạn 1 - 2 tháng; 3,9%/năm tại kỳ hạn 3 - 5 tháng; 4,8%/năm tại kỳ hạn 6 - 8 tháng; 5%/năm tại kỳ hạn 9 - 11 tháng; 5,5%/năm tại kỳ hạn 12 - 15 tháng và 5,7%/năm tại kỳ hạn 18 - 24 tháng. 

Tương tự tiền gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 36 tháng với hình thức gửi tiền online tăng 0,2 điểm % lên mức 6%/năm. 

Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được áp dụng mức lãi suất ổn định so với tháng trước là 0,5%/năm. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức nhận lãi cuối kỳ. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

3,7

3,7

02 tháng

3,7

3,7

03 tháng

3,9

3,9

04 tháng

3,9

3,9

05 tháng

3,9

3,9

06 tháng

4,7

4,8

07 tháng

4,7

4,8

08 tháng

4,7

4,8

09 tháng

4,9

5

10 tháng

4,9

5

11 tháng

4,9

5

12 tháng

5,4

5,5

13 tháng

5,4

5,5

15 tháng

5,4

5,5

18 tháng

5,6

5,7

24 tháng

5,6

5,7

36 tháng

5,9

6

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Theo đó, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp, từ kỳ hạn 1 tháng đến 24 tháng, đồng loạt giảm trong tháng này. Hiện, khung lãi suất được huy động trong khoảng 2 - 4,4%/năm, áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Các phương thức lĩnh lãi khác có biểu lãi suất như sau: 1,96 - 4,21%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ); 1,99 - 4,31%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,23 - 4,32%/năm (lĩnh lãi hàng quý). 

Xét đến khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng, lãi suất trong tháng này là 0,2%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cũng được áp dụng mức nêu trên. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

2

1,96

-

-

02 tháng

2

1,96

1,99

-

03 tháng

2,3

2,24

2,29

-

04 tháng

2,3

2,24

2,29

-

05 tháng

2,3

2,24

2,29

-

06 tháng

3,3

3,19

3,27

-

07 tháng

3,3

3,19

3,27

-

08 tháng

3,3

3,19

3,26

-

09 tháng

3,3

3,19

3,26

-

10 tháng

3,3

3,19

3,25

-

11 tháng

3,3

3,19

3,25

-

12 tháng

4,4

4,21

4,31

4,32

24 tháng

4,4

4,21

4,22

4,23

Nguồn: OceanBank

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.