Tags

Lãi suất ngân hàng OceanBank

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng OceanBank - Tiền Gửi Tiết Kiệm Tháng 2/2023

Lãi Suất Ngân Hàng OceanBank - Tiền Gửi Tiết Kiệm Tháng 2/2023

Theo khảo sát trong tháng 2, ngân hàng OceanBank duy trì khung lãi suất 6 - 9,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lựa chọn phương án lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Ghi nhận ngày 3/2 cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) ổn định trở lại trong tháng này.

Hiện tại, khách hàng cá nhân sẽ được nhận biểu lãi suất tại quầy không đổi trong khoảng 6 - 9,2%/năm. Khung lãi suất này được áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng dành cho kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng neo tại mức 6%/năm. Tiếp đó là các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng với cùng mức 8,8%/năm.

Ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 9%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng. Cao nhất ở thời điểm hiện tại là ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với lãi suất ổn định 9,2%/năm.

Trong tháng 2 này, lãi suất tiền gửi dành cho khoản tiền gửi online tiếp tục được OceanBank triển khai trong cùng phạm vi 6 - 9,2%/năm với tiền gửi tại quầy và giống nhau tại tất cả các kỳ hạn.

Với những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, OceanBank đang đưa ra mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN
LÃI SUẤT (%/năm)
Lãi suất cuối kỳ
Tại quầy
Online
Không kỳ hạn
0,5
0,5
1 tuần
0,5
0,5
2 tuần
0,5
0,5
3 tuần
0,5
0,5
01 tháng
6
6
02 tháng
6
6
03 tháng
6
6
04 tháng
6
6
05 tháng
6
6
06 tháng
8,8
8,8
07 tháng
8,8
8,8
08 tháng
8,8
8,8
09 tháng
8,8
8,8
10 tháng
8,8
8,8
11 tháng
8,8
8,8
12 tháng
9
9
13 tháng
9,2
9,2
15 tháng
9,2
9,2
18 tháng
9,2
9,2
24 tháng
9,2
9,2
36 tháng
9,2
9,2

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tiếp nối tháng trước, ngân hàng OceanBank cũng giữ nguyên lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 2 này.

Theo đó, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ đang được triển khai trong kỳ hạn 1 - 24 tháng với lãi suất trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện là 6,2%/năm, được niêm yết cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Các phương thức lĩnh lãi khác cũng có lãi ổn định như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: 4,39 - 5,83%/năm

- Lĩnh lãi hàng tháng: 4,59 - 6,03%/năm

- Lĩnh lãi hàng quý: 5,88 - 6,06%/năm

OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Tương tự, mức lãi suất 0,2%/năm cũng tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, của khách hàng doanh nghiệp.

KỲ HẠN
LÃI SUẤT (%/năm)
VNĐ
Lĩnh lãi cuối kỳ
Lĩnh lãi đầu kỳ
Lĩnh lãi hàng tháng
Lĩnh lãi hàng quý
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.
0,2Over Night
0,21 tuần
0,22 tuần
0,23 tuần
0,201 tháng
4,6
4,39


02 tháng
4,6
4,39
4,59

03 tháng
5,1
4,85
5,07

04 tháng
5,1
4,85
5,06

05 tháng
5,1
4,85
5,05

06 tháng
5,7
5,39
5,63

07 tháng
5,7
5,39
5,62

08 tháng
5,7
5,39
5,6

09 tháng
5,7
5,39
5,59

10 tháng
5,7
5,39
5,58

11 tháng
5,7
5,39
5,56

12 tháng
6,2
5,83
6,03
6,06
24 tháng
6,2
5,83
5,85
5,88
Nguồn: OceanBank

Ngân hàng OceanBank đã và đang tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh thể hiện mục tiêu “hướng về khách hàng”.

Thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp các sản phẩm tiết kiệm, cho vay đa dạng với mức lãi suất ưu đãi để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cùng cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng OceanBank để biết mức lãi suất cụ thể của từng loại sản phẩm và giải pháp tài chính mà ngân hàng Đại Dương đang triển khai.

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất

Các sản phẩm cho vay và tiết kiệm của ngân hàng OceanBank được phân chia mức lãi suất dựa vào các yếu tố như kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và mục đích sử dụng của khách hàng.

Thông thường, ngân hàng OceanBank sẽ điều chỉnh mức lãi suất của các loại sản phẩm tài chính này vào định kỳ mỗi tháng.

Nếu như bạn đang có ý định sử dụng dịch vụ của ngân hàng Đại Dương, hãy tham khảo mức lãi suất của các sản phẩm cơ bản sau đây.

Lãi suất vay ngân hàng OceanBank

Khách hàng chọn dịch vụ vay vốn tại OceanBank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi dành cho các sản phẩm vay thế chấp ngân hàng. Mức lãi suất chỉ từ 5,99%/năm đến 7,5%/ năm.

Trong đó, lãi suất vay tín chấp Oceanbank hiện đang được áp dụng dao động từ 11%/năm đến 15%/năm.

Tùy từng trường hợp khách hàng cụ thể, thời hạn vay vốn cụ thể, mức lãi suất vay tín chấp Oceanbank có thể thay đổi.

Thấu chi tài khoản thanh toán OceanBank (thấu chi tài khoản cá nhân) có mức lãi suất là 15%/năm, số tiền vay tối đa 60 triệu đồng, thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng.

Sản phẩm cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm (vay tiêu dùng cá nhân) của ngân hàng OceanBank có mức lãi suất là 15%/năm, số tiền vay tối đa lên đến 500 triệu và yêu cầu mức thu nhập tối thiểu là 3 triệu.

Bên cạnh đó, ngân hàng OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất vay là 18%/năm đối với thẻ tín dụng quốc tế VISA (VISA CREDIT). Theo đó, lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank

Ngân hàng OceanBank hiện đang triển khai mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường là 0,2%/năm với hình thức không kỳ hạn và kỳ hạn từ 3 tuần trở xuống.

Kỳ hạn 1 - 2 tháng cùng có mức lãi suất tiết kiệm thường là 3,6%/năm, nhỉnh hơn là kỳ hạn 3 tháng với mức lãi suất là 3.95%/năm. Cũng với hình thức gửi tiết kiệm thường, kỳ hạn từ 4 tháng đến 36 tháng có mức lãi suất dao động trong phạm vi 3.70 - 6.80%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm đối với hình thức lĩnh lãi trước hiện đang dao động từ 3,47%/năm (kỳ hạn 1 tháng) đến 6.71%/năm (kỳ hạn 18 tháng).

Đối với sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng, mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank sẽ nằm trong khoảng 3.59 - 6.85%/năm, áp dụng cho cả hình thức tiết kiệm tại quầy và online.

Trong khi đó, khi sử dụng sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi tùy theo từng loại kỳ hạn. Cụ thể như sau, kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất tương ứng là 6.77%/năm, lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6.89%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,24%/năm và kỳ hạn 36 tháng có lãi suất là 6.23%/năm.

Tuy nhiên, các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng lại áp dụng mức lãi suất tương tự với hình thức không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Cách tính lãi suất ngân hàng OceanBank

Cùng tìm hiểu cách tính lãi suất ngân hàng OceanBank để có thể ước tính được số tiền lãi hàng tháng và phân chia ngân sách một cách hợp lý nhất.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng OceanBank

Hầu hết các ngân hàng đều đang khuyến khích khách hàng ưu tiên chọn cách thức trả nợ vay theo hình thức dư nợ gốc giảm dần.

Cụ thể, nếu chọn cách trả nợ theo tháng, số tiền mà bạn phải trả định kỳ hàng tháng sẽ được tính như sau:

Số tiền gốc phải trả = Số tiền vay ban đầu / thời hạn vay tính theo tháng

Số tiền lãi phải trả = Σ(Số tiền vay ban đầu x Lãi suất)/ 12

Cách tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn

Để tính được số tiền lãi mà khách hàng nhận được định kỳ khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Số tiền lãi = Σ(Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Lãi suất)/365

Hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn chỉ áp dụng với mức tiền gửi tối thiểu là 500.000 VND hoặc 50 USD, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi theo tuần (từ 1 tuần đến 3 tuần) hoặc theo tháng (từ 1 tháng đến 36 tháng). Phương thức trả lãi của hình thức này gồm có: trả lãi cuối kỳ và trả một lần vào ngày đáo hạn.

Mức lãi suất sẽ được thay đổi dựa theo quy định của ngân hàng OceanBank trong từng thời kỳ.

Quý khách hàng nên cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng OceanBank thường xuyên để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư vào các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đồng thời lập kế hoạch chi tiêu hợp lý cho các sản phẩm vay.