Lãi suất ngân hàng OceanBank tăng giảm thế nào trong tháng 3/2024?

Bước sang mới tháng, phạm vi lãi suất tiền gửi tại Oceanbank dành cho khách hàng cá nhân vẫn được giữ nguyên 3,1 - 5,7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, hình thức tại quầy.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) giữ biểu lãi suất tiết kiệm ổn định so với tháng trước đó. Theo đó, khung lãi suất được ngân hàng huy động 3,1 - 5,7%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Cụ thể như sau, kỳ hạn 1 tháng đến 2 tháng hiện có cùng mức lãi suất ngân hàng là 3,1%/năm. Lãi suất đang được niêm yết cho kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,3%/năm và kỳ hạn 6 - 8 tháng là 4,3%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn 9 - 11 tháng sẽ nhận mức lãi suất ổn định tại mức 4,5%/năm. Tại ba kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng, lãi suất tiền gửi được ghi nhận cùng mức 5%/năm trong lần cập nhật mới nhất.

Bên cạnh đó, 5,4%/năm là mức lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho kỳ hạn 18 - 24 tháng. Kỳ hạn tiền gửi dài hạn 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm.

Ảnh: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Đối với tiền gửi trực tuyến, ngân hàng duy trì phạm vi lãi suất trong khoảng 3,1 - 5,8%/năm. Theo đó, biểu lãi suất này cao hơn 0,1 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng với lãi suất gửi tiền tại quầy. 

Xét đến khoản tiền gửi 1 - 3 tuần hoặc không kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm vẫn được giữ nguyên ở mức là 0,5%/năm.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

3,1

3,1

02 tháng

3,1

3,1

03 tháng

3,3

3,3

04 tháng

3,3

3,3

05 tháng

3,3

3,3

06 tháng

4,3

4,4

07 tháng

4,3

4,4

08 tháng

4,3

4,4

09 tháng

4,5

4,6

10 tháng

4,5

4,6

11 tháng

4,5

4,6

12 tháng

5

5,1

13 tháng

5

5,1

15 tháng

5

5,1

18 tháng

5,4

5,5

24 tháng

5,4

5,5

36 tháng

5,7

5,8

Nguồn: OceanBank.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

So với tháng trước, ngân hàng OceanBank điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 - 24 tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, biên độ giảm 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất được ghi nhận tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Chi tiết như sau: 

- Lãi suất 1,7%/năm (kỳ hạn 1 - 2 tháng)

- Lãi suất 2%/năm (kỳ hạn 3 - 5 tháng)

- Lãi suất 3%/năm (kỳ hạn 6 - 11 tháng)

- Lãi suất 4,2%/năm (kỳ hạn 12 và 24 tháng)

Đối với khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, vốn chuyên dùng và kỳ hạn ngắn ngày (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần),  ngân hàng niêm yết ở mức là 0,2%/năm.

Không những vậy, ngân hàng còn triển khai thêm một vài phương thức lĩnh lãi khác với khung lãi suất như sau: 1,67 - 4,03%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ); 1,69 - 4,12%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,05 - 4,13%/năm (lĩnh lãi hàng quý).

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng

0,2

     

Over Night

0,2

     

1 tuần

0,2

     

2 tuần

0,2

     

3 tuần

0,2

     

01 tháng

1,7

1,67

   

02 tháng

1,7

1,67

1,69

 

03 tháng

2

1,96

1,99

 

04 tháng

2

1,96

1,99

 

05 tháng

2

1,96

1,99

 

06 tháng

3

2,91

2,98

 

07 tháng

3

2,91

2,98

 

08 tháng

3

2,91

2,97

 

09 tháng

3

2,91

2,97

 

10 tháng

3

2,91

2,96

 

11 tháng

3

2,91

2,96

 

12 tháng

4,2

4,03

4,12

4,13

24 tháng

4,2

4,03

4,03

4,05

Nguồn: OceanBank.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.