Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 2/2024 cao nhất là 5,8%/năm

Sang tháng 2, Ngân hàng Ocean điều chỉnh giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại kỳ hạn 36 tháng đối với tiền gửi trực tuyến.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Hiện tại, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) giảm 0,2 - 0,6 điểm % lãi suất so với tháng trước. Theo đó, biểu lãi suất tiền gửi hiện đang dao động trong khoảng 3,1 - 5,7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể như sau, lãi suất ngân hàng OceanBank kỳ hạn 1 - 5 tháng cùng giảm 0,6 điểm %, ứng với mức 3,1%/năm tại kỳ hạn 1, 2 tháng và 3,3%/năm tại kỳ hạn 3, 4, 5 tháng. 

Ảnh: FB OceanBank

Kế đến, các kỳ hạn 6 - 15 tháng cùng ghi nhận lãi suất giảm 0,4 điểm % so với tháng trước. Trong đó, 4,3%/năm là mức lãi suất kỳ hạn 6 - 8 tháng; 4,5%/năm là lãi suất kỳ hạn 9 - 11 tháng và 5%/năm là lãi suất kỳ hạn 12 - 15 tháng. 

Đối với kỳ hạn 18 - 24 tháng, lãi suất tiết kiệm hiện đang ở mức 5,4%/năm (kỳ hạn 18 - 24 tháng) và 5,7%/năm (kỳ hạn 36 tháng), cùng ghi nhận giảm 0,2 điểm % trong tháng này. 

Trường hợp khách hàng lựa chọn gửi tiền theo hình thức online sẽ nhận được biểu lãi suất là 3,1 - 5,8%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, lãi suất tiền gửi online cao hơn so với lãi suất tiết kiệm tại quầy là 0,1 điểm % trong tháng này. 

Với tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần hoặc không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng đang ở mức khá thấp là 0,5%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

3,1

3,1

02 tháng

3,1

3,1

03 tháng

3,3

3,3

04 tháng

3,3

3,3

05 tháng

3,3

3,3

06 tháng

4,3

4,4

07 tháng

4,3

4,4

08 tháng

4,3

4,4

09 tháng

4,5

4,6

10 tháng

4,5

4,6

11 tháng

4,5

4,6

12 tháng

5

5,1

13 tháng

5

5,1

15 tháng

5

5,1

18 tháng

5,4

5,5

24 tháng

5,4

5,5

36 tháng

5,7

5,8

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Theo đó, 1,8 - 4,4%/năm là phạm vi lãi suất kỳ hạn 1 - 36 tháng được Ngân hàng OceanBank niêm yết trong tháng 2 này, cùng ghi nhận giảm 0,2 điểm % tại kỳ hạn 1 - 11 tháng. 

Một số phương thức lĩnh lãi khác được ngân hàng ấn định với mức lãi suất như sau: 1,76 - 4,21%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ); 1,79 - 4,31%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,23 - 4,32%/năm (lĩnh lãi hàng quý).

Tương tự, 0,2% là mức lãi suất ổn định dành cho tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng hoặc kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

1,8

1,76

-

-

02 tháng

1,8

1,76

1,79

-

03 tháng

2,1

2,05

2,09

-

04 tháng

2,1

2,05

2,09

-

05 tháng

2,1

2,05

2,09

-

06 tháng

3,1

3

3,08

-

07 tháng

3,1

3

3,08

-

08 tháng

3,1

3

3,07

-

09 tháng

3,1

3

3,06

-

10 tháng

3,1

3

3,06

-

11 tháng

3,1

3

3,06

-

12 tháng

4,4

4,21

4,31

4,32

24 tháng

4,4

4,21

4,22

4,23

Nguồn: OceanBank

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.