Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 12/2023: Giảm tại tất cả kỳ hạn

Trong tháng mới, lãi suất Ngân hàng OceanBank giảm đối với tiền gửi thuộc phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo ghi nhận, 5,7%/năm là mức lãi suất cao nhất được ngân hàng ấn định trong tháng 12.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Sang tháng 12, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) giảm 0,1 - 0,7 điểm % dành cho tiền gửi tại quầy với kỳ hạn 1 -36 tháng, hiện rơi vào khoảng  4,3 - 5,7%/năm.

Chi tiết như sau, 4,3%/năm là mức lãi suất ngân hàng được áp dụng cho cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Tiếp đến, các kỳ hạn 3 - 5 tháng hiện đang ghi nhận lãi suất giảm 0,1 điểm % về mức 4,5%/năm. 

Có cùng mức giảm 0,3 điểm % là lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 6 - 8 tháng (5,4%/năm) và kỳ hạn 9 - 11 tháng (5,5%/năm). 

Tương tự, lãi suất ngân hàng OceanBank cùng đạt mức 5,,7%/năm là tại kỳ hạn 12 - 13 tháng (giảm 0,3 điểm %); kỳ hạn 15 tháng (giảm 0,5 điểm %) và kỳ hạn 18 - 36 tháng (giảm 0,7 điểm %).

Ảnh: Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ

Đối với khoản tiền gửi online, lãi suất cũng ghi nhận biên độ giảm tương tự như tiền gửi tại quầy, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Theo đó, mức lãi suất dành cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3%/năm và kỳ hạn 3 - 5 tháng là 4,5%/năm, lần lượt giảm 0,3 điểm % và 0,1 điểm % trong tháng 12 này.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm đạt mức 5,5%/năm tại kỳ hạn 6 - 8 tháng; 5,6%/năm tại kỳ hạn 9 - 11 tháng; 5,8%/năm tại kỳ hạn 12 - 13 tháng, cùng ghi nhận giảm 0,3 điểm % trong lần cập nhật mới nhất.

Những kỳ hạn còn lại từ 15 tháng đến 36 tháng có cùng mức lãi suất 5,8%/năm, hiện đang giảm trong khoảng  0,5 - 0,7 điểm % so với tháng trước. 

Xét đến tiền gửi không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần), ngân hàng ấn định mức lãi suất ổn định là 0,5%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

4,3

4,3

02 tháng

4,3

4,3

03 tháng

4,5

4,5

04 tháng

4,5

4,5

05 tháng

4,5

4,5

06 tháng

5,4

5,5

07 tháng

5,4

5,5

08 tháng

5,4

5,5

09 tháng

5,5

5,6

10 tháng

5,5

5,6

11 tháng

5,5

5,6

12 tháng

5,7

5,8

13 tháng

5,7

5,8

15 tháng

5,7

5,8

18 tháng

5,7

5,8

24 tháng

5,7

5,8

36 tháng

5,7

5,8

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Bước sang tháng 12, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng với khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 1 - 24 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Theo đó, mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng thuộc phân khúc này đạt 4,6%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng. 

Ngoài ra, một số phương thức khác mà ngân hàng triển khai trong tháng này bao gồm: 

- Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ là 2,53 - 4,39%/năm (giảm 0,09 - 0,28 điểm %)

- Lãi suất lĩnh lãi hàng tháng là 2,59 - 4,5%/năm (giảm 0,1 - 0,3 điểm %)

- Lãi suất lĩnh lãi quý là 4,42 - 4,52%/năm (giảm 0,18 - 0,19 điểm %)

Mặt khác, ngân hàng còn niêm yết mức lãi suất 0,2%/năm dành cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng hoặc kỳ hạn ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần). 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

2,6

2,53

-

-

02 tháng

2,6

2,53

2,59

-

03 tháng

3

2,91

2,99

-

04 tháng

3

2,91

2,98

-

05 tháng

3

2,91

2,98

-

06 tháng

3,9

3,75

3,86

-

07 tháng

3,9

3,75

3,86

-

08 tháng

3,9

3,75

3,85

-

09 tháng

3,9

3,75

3,85

-

10 tháng

3,9

3,75

3,84

-

11 tháng

3,9

3,75

3,83

-

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.